Мапа на претставништва

АВСТРИЈА

Austria Амбасада на Република Македонија во Виена
Ги покрива: Словачка Република и Јапонија
Амбасадор, г-ѓа Василка Попоска Треневска
Kinderspitalgasse 5/2, A-1090 Vienna
T: ++ 43 (0)1 5248756
F: ++ 43 (0)1 5248753
M: vienna@mfa.gov.mk
веб страна >>

Конзуларни услуги