Мапа на претставништва

БЕЛГИЈА

Belgium Амбасада на Република Македонија во Брисел
Го покрива Големо Војводство Луксембург
Амбасадор, г-дин Лазар Еленовски
Rue de la Loi, 38 1040 Brussels
T: ++ 322 734 56 87
T: ++ 322 732 91 08
F: ++ 322 732 07 17
M: brussels@mfa.gov.mk
веб страна >>

Конзуларни услуги