Дипломатски дневник

Петти состанок на Пристапниот дијалог на високо ниво меѓу Република Македонија и Европската комисија

 

Значаен и сеопфатен придонес од сите македонски учесници на Петтиот пристапен дијалог на високо ниво. Значајни реформи ни претстојат!  Очигледно е дека сме како држава подготвени да водиме преговори за членство во ЕУ. 

                                                                 Никола Попоски

Конзуларни услуги