Дипломатски дневник

Состанок на балканските земји во Њујорк

Берлински процес, соработка меѓу шестте соседи и комесарот Хан за повеќе инфраструктурни проекти во регионот, каде ЕУ би помогнала финансиски. 
Корисна дискусија за ширење на регионалната соработка во транспорт и услуги, елиминирање на технички бариери, задржување на најспособните луѓе во регионот.
  

                                                                                                                                                                 Никола Попоски

 

Конзуларни услуги