Дипломатски дневник

Работна посета на Република Србија
1. Очекувања - без изненадувања во однос на извештаите од ЕК. Согласни сме дека напредокот на сите балкански земји кон ЕУ е добар сигнал за регионот.
2. За Македонија е многу битно да имаме што поблиски односи со сите соседи.
3. Ако се спречи протокот на мигранти од север, а продолжи тој од југ, Македонија и Србија брзо можат да се најдат во многу незавидна позиција.

 
                                                                                                                                                             Никола Попоски  

Конзуларни услуги