Дипломатски дневник

Вообичаена официјална посета за две соседни земји со многу заеднички интереси. 

Видливите разлики за спорот околу името остануваат, но нема причина ваквата соработка да не се продлабочува.

Никола Попоски

Конзуларни услуги