Државен секретар
  Лични податоци  
Елена Кузмановска
 • Националност: Македонка
 • Дата на раѓање:  04 август 1979

 

   Образование
 
 •  2002 Дипломиран економист, Банкарство и финансии, Лондонска школа за економија (LSE)
 • 2003 Дипломиран економист (финансиски менаџмент), Економски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј

Дополнителна обука
Мај 2013 Обука за Јавно-приватни партнерства во инфраструктурата, Универзитет Харвард, Школа за влада „Кенеди“

   Работно искуство
 
 •  Септ. 2014 Државен секретар, Министерство за надворешни работи
 • 2009 – 2014 Државен секретар, Министерство за транспорт и врски
 • 2008 – 2009 Државен советник за комуникации и ЕУ интеграции; Министерство за транспорт и врски
 • 2007 – 2008 Помошник директор за финансии, комерција и ИТ, Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија (ЈПССДП на РМ)
 • 2006 – 2007 Внатрешен ревизор, ЈПССДП на РМ
 • 2004 – 2006 Ревизор, Македонски ревизорски центар
   Странски јазици
    
 • Англиски - одлично
 • Италијански - добро
 • Германски - основно
 • Српски/Хрватски - одлично
 • Француски - почетно

Конзуларни услуги