Учество на министерот Никола Попоски на Шестата Министерска конференција за Југоисточна Европа на  Институтот “Аспен“ во Берлин

Конзуларни услуги