Обраќање на претседателот на Собрание на РМ, Трајко Вељановски, на Амбасадорскиот совет

Конзуларни услуги