Учество на министерот Попоски на годишниот министерски состанок на OBSE во Лозана, Швајцарија

Конзуларни услуги