Учество на МНР Никола Попоски на неформалниот состанок на министрите за
надворешни работи на земјите-членки на Европската унија и земјите-кандидати за
членство во ЕУ, Рига

Конзуларни услуги