Учество на МНР Попоски на редовниот Министерски состанок на Северно –
атлантскиот Совет на НАТО во формат “Решителна поддршка’’

Конзуларни услуги