Одржан неформалниот министерски состанок на земјите учеснички на ПСЈИЕ

Конзуларни услуги