Учество на министерот Попоски на Глобалниот Безбедносен Форум GLOBSEC во Братислава 18- 20 април 2013 год

Конзуларни услуги