Учество на министерот Никола Попоски на министерската конференција ЕУ-Западен Солун

Конзуларни услуги