Министерството за надворешни работи и Француската Амбасада во Република Македонија склучија Договор за соработка.

Конзуларни услуги