Врачување на сертификати во Министерството за надворешни работи за успешно завршен курс по италијански јазик.

Конзуларни услуги