Учество на министерот Никола Попоски на Минхенската безбедносна конференција.

Конзуларни услуги