20-годишнина од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу Република Македонија и Руската Федерација.

Конзуларни услуги