Втор ден од работниот состанок на министерот Попоски со шефовите на дипломатски конзуларните претставиштва на Република Македонија

Конзуларни услуги