Крводарителска акција и потпишување на Меморандум за соработка во Министерството за надворешни работи

Конзуларни услуги