Средба на министерот Попоски во Брисел од 3-4.12.2013

Конзуларни услуги