Учество на министерот Попоски на меѓународната конференција "Европа помеѓу вредностите и предизвиците"

Конзуларни услуги