Средба на министерот Никола Попоски со министерот на Романија Титус Корлацеан

Конзуларни услуги