Учество на министерот Попоски на 123-та сесија на Комитетот на министри на советот на Европа

Конзуларни услуги