Одбележување на меѓународен ден на Франкофонијата во Република Македонија

Конзуларни услуги