Средба на министерот за надворешни работи Попоски со неговиот српски колега Иван Мркиќ

Конзуларни услуги