Средба на министерот за надворешни работи Никола Попоски со група членови на Европскиот парламент

Конзуларни услуги