Учество на министерот Никола Попоски на Конференцијата на високо ниво за Западен Балкан, Берлин, 28 август 2014 година

Конзуларни услуги