Oдбележувањето на jубилејот 20 години од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу Република Македонија и Кралството Белгија

Конзуларни услуги