13.05.2015
 • 2015.05.13-12
 • 2015.05.13-10
 • 2015.05.13-11
 • 2015.05.13-8
 • 2015.05.13-9
 • 2015.05.13-7
 • 2015.05.13-1
 • 2015.05.13-4
 • 2015.05.13-3
 • 2015.05.13-2
 • 2015.05.13-6
 • 2015.05.13-5
 • 2015.05.13-12
 • 2015.05.13-10
 • 2015.05.13-11
 • 2015.05.13-8
 • 2015.05.13-9
 • 2015.05.13-7
 • 2015.05.13-1
 • 2015.05.13-4
 • 2015.05.13-3
 • 2015.05.13-2
 • 2015.05.13-6
 • 2015.05.13-5

Учество на МНР Попоски на редовниот Министерски состанок на Северно –
атлантскиот Совет на НАТО во формат “Решителна поддршка’’