20.07.2015
 • Sredba na MNR Nikola Poposki i ZPVRM Besimi so Federika Mogerini - 3
 • Sovet za stabilizacija i asocijacija na EU i Makedonija - 12ti sostanok
 • Sovet za stabilizacija i asocijacija na EU i Makedonija - 12ti sostanok 7
 • Sovet za stabilizacija i asocijacija na EU i Makedonija - 12ti sostanok - 10
 • Sovet za stabilizacija i asocijacija na EU i Makedonija - 12ti sostanok - 9
 • Sovet za stabilizacija i asocijacija na EU i Makedonija - 12ti sostanok - 8
 • Sovet za stabilizacija i asocijacija na EU i Makedonija - 12ti sostanok - 5
 • Sovet za stabilizacija i asocijacija na EU i Makedonija - 12ti sostanok - 3
 • Sovet za stabilizacija i asocijacija na EU i Makedonija - 12ti sostanok - 4
 • Sovet za stabilizacija i asocijacija na EU i Makedonija - 12ti sostanok - 2
 • Sredba na MNR Nikola Poposki i ZPVRM Besimi so Federika Mogerini - 3
 • Sovet za stabilizacija i asocijacija na EU i Makedonija - 12ti sostanok
 • Sovet za stabilizacija i asocijacija na EU i Makedonija - 12ti sostanok 7
 • Sovet za stabilizacija i asocijacija na EU i Makedonija - 12ti sostanok - 10
 • Sovet za stabilizacija i asocijacija na EU i Makedonija - 12ti sostanok - 9
 • Sovet za stabilizacija i asocijacija na EU i Makedonija - 12ti sostanok - 8
 • Sovet za stabilizacija i asocijacija na EU i Makedonija - 12ti sostanok - 5
 • Sovet za stabilizacija i asocijacija na EU i Makedonija - 12ti sostanok - 3
 • Sovet za stabilizacija i asocijacija na EU i Makedonija - 12ti sostanok - 4
 • Sovet za stabilizacija i asocijacija na EU i Makedonija - 12ti sostanok - 2

Дванаесетти состанок на Советот за Стабилизација и Асоцијација меѓу Република Македонија и Европска Унија