23.09.2015
 • 2015.09.23-1
 • 2015.09.23-3
 • 2015.09.23-2
 • 2015.09.23-5
 • 2015.09.23-4
 • 2015.09.23-6
 • 2015.09.23-1
 • 2015.09.23-3
 • 2015.09.23-2
 • 2015.09.23-5
 • 2015.09.23-4
 • 2015.09.23-6

Официјална посета на МНР на Босна и Херцеговина , Игор Црнадак на Република Македонија