15.10.2015
 • IMG 7412
 • IMG 7482
 • IMG 7538
 • IMG 7440
 • IMG 7464
 • IMG 7535
 • IMG 7546
 • IMG 7542
 • IMG 7622
 • IMG 7550
 • IMG 7584
 • IMG 7635
 • IMG 7650
 • IMG 7606
 • IMG 7677
 • IMG 7657
 • vdo1
 • IMG 7412
 • IMG 7482
 • IMG 7538
 • IMG 7440
 • IMG 7464
 • IMG 7535
 • IMG 7546
 • IMG 7542
 • IMG 7622
 • IMG 7550
 • IMG 7584
 • IMG 7635
 • IMG 7650
 • IMG 7606
 • IMG 7677
 • IMG 7657
 • vdo1

20 години од воспоставување на дипломатски односи на Република Македонија