17.12.2015
 • IMG 0038-2000Toskas
 • IMG 0067-2000Toskas
 • IMG 0065-2000
 • IMG 0092-2000Kurakis
 • IMG 0086-2000Theocharopoulos
 • IMG 0113-2000Theocharopoulos
 • IMG 0095-2000Kurakis
 • IMG 0138-2000Kosijas
 • IMG 0137-2000Kosijas
 • IMG 0174-2000Kosijas
 • IMG 0168-2000
 • IMG 0188-2000Kosijas
 • IMG 0176-2000Kosijas
 • IMG 0207-2000Plenarka
 • IMG 0201-2000Kosijas
 • IMG 0223-2000Plenarka
 • IMG 0219-2000Plenar
 • IMG 0270-2000Press
 • IMG 0248-2000Press
 • IMG 0277-2000Press
 • IMG 0370-2000Pavlopolus
 • IMG 0351-2000Pavlopolus
 • 2013-02-22 02
  Средба на нинистерот Никола Попоски со германскиот министер Гидо Вестервеле
 • 2013-02-22 03
  Средба на нинистерот Никола Попоски со германскиот министер Гидо Вестервеле
 • 2013-02-22 04
  Средба на нинистерот Никола Попоски со германскиот министер Гидо Вестервеле
 • 2013-02-22 08
  Средба на нинистерот Никола Попоски со германскиот министер Гидо Вестервеле
 • 2013-02-22 09
  Средба на нинистерот Никола Попоски со германскиот министер Гидо Вестервеле
 • 2013-02-22 01
  Средба на нинистерот Никола Попоски со германскиот министер Гидо Вестервеле
 • 2013-02-22 07
 • 2013-02-22 06
  Средба на нинистерот Никола Попоски со германскиот министер Гидо Вестервеле
 • 2013-02-22 05
  Средба на нинистерот Никола Попоски со германскиот министер Гидо Вестервеле
 • 2013-02-22 13
  Средба на нинистерот Никола Попоски со германскиот министер Гидо Вестервеле
 • 2013-02-22 14
  Средба на нинистерот Никола Попоски со германскиот министер Гидо Вестервеле
 • 2013-02-22 15
  Средба на нинистерот Никола Попоски со германскиот министер Гидо Вестервеле
 • 2013-02-22 10
  Средба на нинистерот Никола Попоски со германскиот министер Гидо Вестервеле
 • 2013-02-22 11
  Средба на нинистерот Никола Попоски со германскиот министер Гидо Вестервеле
 • 2013-02-22 12
 • 2013-02-22 18
  Средба на нинистерот Никола Попоски со германскиот министер Гидо Вестервеле
 • 2013-02-22 17
  Средба на нинистерот Никола Попоски со германскиот министер Гидо Вестервеле
 • 2013-02-22 16
  Средба на нинистерот Никола Попоски со германскиот министер Гидо Вестервеле
 • IMG 0038-2000Toskas
 • IMG 0067-2000Toskas
 • IMG 0065-2000
 • IMG 0092-2000Kurakis
 • IMG 0086-2000Theocharopoulos
 • IMG 0113-2000Theocharopoulos
 • IMG 0095-2000Kurakis
 • IMG 0138-2000Kosijas
 • IMG 0137-2000Kosijas
 • IMG 0174-2000Kosijas
 • IMG 0168-2000
 • IMG 0188-2000Kosijas
 • IMG 0176-2000Kosijas
 • IMG 0207-2000Plenarka
 • IMG 0201-2000Kosijas
 • IMG 0223-2000Plenarka
 • IMG 0219-2000Plenar
 • IMG 0270-2000Press
 • IMG 0248-2000Press
 • IMG 0277-2000Press
 • IMG 0370-2000Pavlopolus
 • IMG 0351-2000Pavlopolus
 • 2013-02-22 02
 • 2013-02-22 03
 • 2013-02-22 04
 • 2013-02-22 08
 • 2013-02-22 09
 • 2013-02-22 01
 • 2013-02-22 07
 • 2013-02-22 06
 • 2013-02-22 05
 • 2013-02-22 13
 • 2013-02-22 14
 • 2013-02-22 15
 • 2013-02-22 10
 • 2013-02-22 11
 • 2013-02-22 12
 • 2013-02-22 18
 • 2013-02-22 17
 • 2013-02-22 16

Официјална посета на МНР Никола Попоски на Атина