Северна Македонија во светот

Македонски вина од повеќе винарии во комбинација со кашкавали беа промовирани од 26 до 29 февруари 2016 година во Солун.
Република Македонија, преку павилјонот на Генералниот конзулат учествуваше во тематската секција ,,Вино и сирења“ во рамките на меѓународниот саем за храна ,,Детроп“.

2016226142044

Ова беше одлична можност, посетителите, увозниците и дистрибутерите да се запознаат и да ги дегустираат нашите производи и воедно, да се разговара за проширување и интензивирање на соработката во оваа сфера.

Конзуларни услуги