Резолуции

Соопштение од ДИК

Согласно Изборниот законик и Правилникот за подготовка,организирање и спроведување референдум на државно ниво,во овие дипломатско - конзуларни претставништва и конзуларни канцеларии нема да се организира гласање на 29.09.2018 година за Референдумот 2018.

Резолуција Јануари

 

S/RES/2399 (2018) од 30 јануари 2018 година за состојбата во Централноафриканската Република  Превземи

 

 Резолуција Февруари

 

S/RES/2402 (2018) од 26 февруари 2018 година за Јемен Превземи

 

Резолуција Март

 

S/RES/2407 (2018) од 21 март 2018 за не-пролиферација/Демократска Народна Република Кореја Превземи

 

Резолуција Мај

 

S/RES/2418 (2018) од 31 мај 2018 за Извештаи на Генералниот секретар за Судан и Јужен Судан Превземи

 

Резолуции Јуни

 

S/RES/2420 (2018) од 11 јуни 2018 за Либија Превземи

S/RES/2424 (2018) од 29 јуни 2018 за Народна Република Конго Превземи

 

Резолуции Август

 

S/RES/2432 (2018) од 30 август 2018 година за Мали Превземи

 

SS RES 2442 (2018) од 06.11.2018 за Сомалија Превземи

 

S RES 2441 (2018) од 05.11.2018 за Либија Превземи

 

 

Конзуларни услуги