Резолуции

РЕЗОЛУЦИИ 2019

 

Democratic Republic of the Congo- S RES 2478 (2019) од 26 јуни 2019 година     https://undocs.org/S/RES/2478(2019)

Mali  - S RES 2480 (2019) од 28 јуни 2019 година   https://undocs.org/S/RES/2480(2019)

 

 Извештај на Генералниот секретар за Судан и Јужен Судан- S RES 2469 (2019) од 14 Мај 2019 година    https://undocs.org/S/RES/2469(2019)

Извештај на Генералниот секретар за Судан и Јужен Судан- S RES 2471 (2019) од 30 Мај 2019 https://undocs.org/S/RES/2471(2019)

S/RES/2472(2019) од 31.05.2019 за Сомалија https://undocs.org/S/RES/2472(2019)

 

 S/RES/2454 (2019) од 30 јануари 2018 година за состојбата во Централноафриканската Република Превземи

S RES 2456,  26.02.2019 година Превземи

S RES 2459 (2019) South Sudan 15.03.2019 Превземи 

ДР Конго S/RES/2463(2019) Превземи     

За не-пролиферација/Демократска Народна Република Кореја - S RES 2464 (2019) Превземи

 

РЕЗОЛУЦИИ 2018

 

Резолуција Јануари

 S/RES/2399 (2018) од 30 јануари 2018 година за состојбата во Централноафриканската Република  Превземи

 

 Резолуција Февруари

 S/RES/2402 (2018) од 26 февруари 2018 година за Јемен Превземи

 

Резолуција Март

 S/RES/2407 (2018) од 21 март 2018 за не-пролиферација/Демократска Народна Република Кореја Превземи

 

Резолуција Мај

 S/RES/2418 (2018) од 31 мај 2018 за Извештаи на Генералниот секретар за Судан и Јужен Судан Превземи

 

Резолуции Јуни

 S/RES/2420 (2018) од 11 јуни 2018 за Либија Превземи

S/RES/2424 (2018) од 29 јуни 2018 за Народна Република Конго Превземи

 

Резолуции Август

 S/RES/2432 (2018) од 30 август 2018 година за Мали Превземи

 

Резолуции Ноември

SS RES 2442 (2018) од 06.11.2018 за Сомалија

SS RES 2442 (2018) од 06.11.2018 за Сомалија Превземи

SS RES 2441 (2018) од 05.11.2018 за Либија Превземи

SS RES 2444 (2018) од 14.11.2018 за Сомалија Превземи

SS RES 2445 (2018) од 15.11.2018 за Судан и Јужен Судан Превземи

 

 Резолуции Декември

SS RES 2448 (2018) од 13.12.22018 за Централноафриканска Република Превземи

 

Конзуларни услуги