Interviews and Speeches

Интервју за германската ТВ ARD
Емисија: Europa Magazin
Новинар: Корнелија Колден