Постојани мисии на Република Македонија

 

Постојани мисии на Република Македонија
  • ООН, ОБСЕ, Виена
  • ЕВРОПСКА УНИЈА, Брисел
  • НАТО, Брисел
  • СОВЕТ НА ЕВРОПА, Стразбур
  • ООН, Женева
  • ООН, Њујорк
  • ФАО, Рим
  • УНЕСКО, Париз
OSCE ОБСЕ
Постојана мисија на Република Македонија при ОБСЕ во Виена
Амбасадор, д-р Кире Илиоски
Адреса:
Kinderspitalgasse 5/3, 1090 Vienna
T: ++ 431 524 87 02 F: ++ 431 524 87 01
М: mission.vienna@mfa.gov.mk
локација на мапа >>   веб страна >>
European-Union ЕВРОПСКА УНИЈА
Мисија на Република Македонија при ЕВРОПСКАТА УНИЈА во Брисел

Амбасадор,

Вршител на должност, г.Влатко Станковски

Адреса:
Rue De La Loi 38, 1040 Brussels
T: ++ 32 2 23 50 350 F: ++ 32 2 28 00 949
M: mission.eu@mfa.gov.mk
локација на мапа >>   веб страна >>
NATO НАТО
Постојана мисија на Република Македонија при НАТО во Брисел
Амбасадор, г-дин Зоран Дабиќ
Адреса:
NATO HQ - VA Building, Blvd. Leopold III 1110 Brussels
T: ++ 32 2 707 27 62 F: ++ 32 2 707 27 57
M: mission.nato@mfa.gov.mk
локација на мапа >>   веб страна >>
EUSovet СОВЕТ НА ЕВРОПА
Постојана мисија на Република Македонија при СОВЕТОТ НА ЕВРОПА во Стразбур
Амбасадор, г-дин Петар Поп-Арсов
Адреса:
13, rue Andre Jung 13, 67000 Strasbourg
T: ++ 33 388 37 17 00 F: ++ 33 388 37 19 04
M: strasbourg@mfa.gov.mk
локација на мапа >>   веб страна >>
United-Nations ОБЕДИНЕТИ НАЦИИ
Постојана мисија на Република Македонија при ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ во Женева
Вршител на должност, г-дин Љупчо Ѓорѓински
реса:
143, rue de Lausanne, 1202 Geneva
T: ++ 41 22 731 29 30 F: ++ 41 22 731 29 39
M: geneva@mfa.gov.mk
локација на мапа >>   веб страна >>
United-Nations ОБЕДИНЕТИ НАЦИИ
Постојана мисија на Република Македонија при ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ во Њујорк
Ja покрива: Куба
Амбасадор, г-дин Василе Андоновски
Адреса:
866 United Nations Plaza, Suite 570 New York, N.Y. 10017
T: ++ 1 212 308-8504 F: ++ 1 212 308-8724
M: newyork@mfa.gov.mk
локација на мапа >>   веб страна >>
FAO ФАО
Постојана мисија на Република Македонија при ФАО во Рим
 Сања Митровска, Прв секретар
Адреса:
Via di Porta Cavalleggeri 143 00165 Rome
T: ++ 39 06 635 878 F: ++ 39 06 634 826
M: mission.fao@mfa.gov.mk
локација на мапа >>    
UNESCO УНЕСКО
Постојана мисија на Република Македонија при УНЕСКО во Париз

Амбасадор, 

Вршител на работи, г-дин Габриел Атанасов

Адреса:
5, rue de la Faisanderie 75116 Paris
T: ++ 331 45 77 10 50 F: ++ 331 45 77 14 84
M: paris@mfa.gov.mk
локација на мапа >>    

 

Конзуларни услуги