17.03.2014
 • 2014 03 17-01
 • 2014 03 17-02
 • 2014 03 17-03
 • 2014 03 17-04
 • 2014 03 17-06
 • 2014 03 17-05
 • 2014 03 17-08
 • 2014 03 17-09
 • 2014 03 17-11
 • 2014 03 17-10
 • 2014 03 17-01
 • 2014 03 17-02
 • 2014 03 17-03
 • 2014 03 17-04
 • 2014 03 17-06
 • 2014 03 17-05
 • 2014 03 17-08
 • 2014 03 17-09
 • 2014 03 17-11
 • 2014 03 17-10

Обраќање на министерот Попоски по повод одбележувањето на 20-годишнината од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу Република Македонија и Словачката Република

Конзуларни услуги