05.02.2014-1
 • 2014 02 05-2
 • 2014 02 05-3
 • 2014 02 05-5
 • 2014 02 05-4
 • 2014 02 05-6
 • 2014 02 05-1
 • 2014 02 05-7
 • 2014 02 05-2
 • 2014 02 05-3
 • 2014 02 05-5
 • 2014 02 05-4
 • 2014 02 05-6
 • 2014 02 05-1
 • 2014 02 05-7
Министерството за надворешни работи и Француската Амбасада во Република Македонија склучија Договор за соработка.

Конзуларни услуги