27.06.2014
  • 2014-06-27 3
  • 2014-06-27 4
  • 2014-06-27 5
  • 2014-06-27 1
  • 2014-06-27 2
  • 2014-06-27 3
  • 2014-06-27 4
  • 2014-06-27 5
  • 2014-06-27 1
  • 2014-06-27 2
Средба на министерот Попоски со британска парламентарна делегација.

Конзуларни услуги