20.11.2013
 • 2013 11 20-1
 • 2013 11 20-3
 • 2013 11 20-2
 • 2013 11 20-5
 • 2013 11 20-4
 • 2013 11 20-6
 • 2013 11 20-1
 • 2013 11 20-3
 • 2013 11 20-2
 • 2013 11 20-5
 • 2013 11 20-4
 • 2013 11 20-6

Средба на министерот Попоски со претставници од македонската дијаспора во Канада

Конзуларни услуги