28.03.2013
  • 2013 03 28-1
  • 2013 03 28-3
  • 2013 03 28-2
  • 2013 03 28-4
  • 2013 03 28-1
  • 2013 03 28-3
  • 2013 03 28-2
  • 2013 03 28-4

Средба на Миистерот Попоски со делегација од Државната Дума на Руската Федерација

Конзуларни услуги