25.08.2014
 • 25.08.2014-1
 • 25.08.2014-2
 • 25.08.2014-3
 • 25.08.2014-4
 • 25.08.2014-5
 • 25.08.2014-8
 • 25.08.2014-6
 • 25.08.2014-7
 • 25.08.2014-1
 • 25.08.2014-2
 • 25.08.2014-3
 • 25.08.2014-4
 • 25.08.2014-5
 • 25.08.2014-8
 • 25.08.2014-6
 • 25.08.2014-7

Официјална посета на министерот за надворешни работи на Република Латвија, Едгарс Ринкевичс во Република Македонија

Конзуларни услуги