12.09.2014
 • 12.09.2014-3
 • 12.09.2014-1
 • 12.09.2014-2
 • 12.09.2014-4
 • 12.09.2014-5
 • 12.09.2014-6
 • 12.09.2014-8
 • 12.09.2014-7
 • 12.-09.2014-9
 • 12.09.2014-10
 • 12.09.2014-3
 • 12.09.2014-1
 • 12.09.2014-2
 • 12.09.2014-4
 • 12.09.2014-5
 • 12.09.2014-6
 • 12.09.2014-8
 • 12.09.2014-7
 • 12.-09.2014-9
 • 12.09.2014-10

Oдбележувањето на jубилејот 20 години од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу Република Македонија и Кралството Белгија

Конзуларни услуги