27.09.2014
 • 27.09.2014-1
 • 27.09.2014-2
 • 27.09.2014-3
 • 27.09.2014-4
 • 27.09.2014-6
 • 27.09.2014-5
 • 27.09.2014-7
 • 27.09.2014-9
 • 27.09.2014-8
 • 27.09.2014-10
 • 27.09.2014-12
 • 27.09.2014-11
 • 27.09.2014-14
 • 27.09.2014-13
 • 27.09.2014-1
 • 27.09.2014-2
 • 27.09.2014-3
 • 27.09.2014-4
 • 27.09.2014-6
 • 27.09.2014-5
 • 27.09.2014-7
 • 27.09.2014-9
 • 27.09.2014-8
 • 27.09.2014-10
 • 27.09.2014-12
 • 27.09.2014-11
 • 27.09.2014-14
 • 27.09.2014-13

Учество на македонската делегација на Генералната дебата на 69-то заседание на Генералното собрание на ОН

Конзуларни услуги