15.10.2014
 • IMG 7743-2000
 • IMG 7793-2000
 • IMG 7767-2000
 • IMG 7810-2000
 • IMG 7912-2000
 • IMG 7849-2000
 • IMG 8030-2000
 • IMG 7743-2000
 • IMG 7793-2000
 • IMG 7767-2000
 • IMG 7810-2000
 • IMG 7912-2000
 • IMG 7849-2000
 • IMG 8030-2000

20 годишнина од воспоставување на дипломатски односи на Република Македонија со деветнаесет земји