Известувања

Employment

Announcements

ОДЛУКИ за избор за извршител за работно место:

Во врска со Јавниот оглас Бр.1/2015 за вработување на 2 (двајца) дипломати и 1 (еден) административно технички работник,  Јавниот оглас Бр.2/2015 за вработување на 12 (дванаесет) дипломати  и Јавниот оглас Бр.3/2015 за вработување на 2 (двајца) дипломати и 1 (еден) административно технички работник во Министерството за надворешни работи на Република Македонија, се известуваат кандидатите дека општиот дел од испитот, ќе се одржи на 15.03.2015 година (недела) во просториите на Агенцијата за администрација на Република Македонија – 7ми кат со адреса на ул. “Јуриј  Гагарин” бр. 15 - Скопје.

           По полагањето на општиот дел од испитот, ќе следи практичен дел од испитот,  кој ќе се одржи следниот ден на 16 март 2015 година (понеделник) со почеток во 09:00 часот, во просториите на Министерството за надворешни работи  со, со адреса на ул. “ Филип Втори Македонски“ број 7-Скопје, влезот се наоѓа на задната страна од зградата.

             Воедно, известуваме дека проверката на знаење на јазици на кандидатите, ќе се спроведе  на 16 март 2015 година (понеделник) со почеток во 11:30 часот, во просториите на Министерството за надворешни работи.

            Листата, која е составена од кандидати кои се уредно пријавени и ги исполнуваат бараните услови, е објавена на WEB страната на министерството www.mfa.gov.mk (мени - вработување) и истата содржи информации во однос на терминот за полагање на општиот дел од испитот.

           Се известуваат кандидатите, кои се наоѓаат на листата за полагање на општиот дел од испитот, со себе да понесат важечки документ за лична идентификација (лична карта или пасош) и хемиско пенкало.

 

Уредно пријавени кандидати за дипломатски работни места

Уредно пријавени кандидати за Јавен оглас број 1/2015 за работните места 1 и 2, Јавен оглас број 2/2015 за работните места 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 и Јавен оглас број 3/2015 за работните места  1 и 2 за полагање на општиот дел од испитот

 

Р.б

Име и презиме

термин

1

Абиба Бајрамоска

10:00 часот

2

Азбије Даути

10:00 часот

3

Александар Георгиевски

10:00 часот

4

Александар Сибиновски

10:00 часот

5

Ана Атанасовска

10:00 часот

6

Ана Бакуле

10:00 часот

7

Ана Димовска

10:00 часот

8

Анастасија Богданоска

10:00 часот

9

Анета Џамбаска

10:00 часот

10

Анита Стаменовска

10:00 часот

11

Башким Мисими

10:00 часот

12

Бекри Ајдини

10:00 часот

13

Бетим Фејзулаи

10:00 часот

14

Бисера Дамеска

10:00 часот

15

Бојана Јованоска

10:00 часот

16

Борислава Бошкоска

10:00 часот

17

Боро Мирчески

10:00 часот

18

Бурхан Чајани

10:00 часот

19

Весна Денкина

10:00 часот

20

Гоце Пејовски

10:00 часот

21

Далиборка Спасеноска

10:00 часот

22

Дана Николов

10:00 часот

23

Даниела Јанчевска Петковска

10:00 часот

24

Деспина Ковачева

10:00 часот

25

Драган Тодоровски

10:00 часот

26

Душко Аврамовски

10:00 часот

27

Елена Апостолоска

10:00 часот

28

Елена Бодева

10:00 часот

29

Елена Каровска

10:00 часот

30

Елионора Тодоровска

10:00 часот

31

Емилија Николовска

10:00 часот

32

Емилија Спанчевска

10:00 часот

33

Зоран Радически

10:00 часот

34

Зуко Ризвански

10:00 часот

35

Зулфи Исмаили

10:00 часот

36

Иван Ивановски

10:00 часот

37

Иван Петрушевски

10:00 часот

38

Ивана Наумовска

10:00 часот

39

Илија Русески

10:00 часот

40

Јелена Јанчевска

10:00 часот

41

Јован Којчески

10:00 часот

42

Јовче Манасијев

10:00 часот

43

Катерина Бојоска

10:00 часот

44

Сања Антониевиќ

10:00 часот

45

Сања Митровска

10:00 часот

46

Сашо Аврамовски

10:00 часот

47

Севим Чајани

10:00 часот

48

Сејхан Зејнел

10:00 часот

49

Симон Каневче

10:00 часот

50

Славица Алистратоска

10:00 часот

51

Марко Гучески

10:00 часот

52

Мерџан Јашари

10:00 часот

53

Миа Деспотовска

10:00 часот

54

Мила Станковиќ

10:00 часот

55

Милена Петреска

10:00 часот

56

Катина Георгиева

11:15 часот

57

Кристијан Алексовски

11:15 часот

58

Кристина Козовска Гаврилова

11:15 часот

59

Кристина Митевска

11:15 часот

60

Кристина Стојчевска

11:15 часот

61

Лилјана Кочоска

11:15 часот

62

Лолита Хасани

11:15 часот

63

Љупка Трајановска

11:15 часот

64

Љупчо Благоевски

11:15 часот

65

Магдалена Котески

11:15 часот

66

Маја Башова

11:15 часот

67

Маја Ѓорѓиевска

11:15 часот

68

Маригона Марку

11:15 часот

69

Марија Андреева

11:15 часот

70

Марија Наумова

11:15 часот

71

Маријана Бошковска

11:15 часот

72

Марјан Бартон

11:15 часот

73

Марјан Јованоски

11:15 часот

74

Миодраг Петрушевски

11:15 часот

75

Михајло Жеваировски

11:15 часот

76

Моника Петрушевска

11:15 часот

77

Моника Трпевска

11:15 часот

78

Насер Бислими

11:15 часот

79

Наташа Хронеска

11:15 часот

80

Никола Гугоски

11:15 часот

81

Никола Ѓорчев

11:15 часот

82

Оливер Пап

11:15 часот

83

Перун Јоргакиески

11:15 часот

84

Поликсена Чудо

11:15 часот

85

Раце Трајковски

11:15 часот

86

Стефан Марковски

11:15 часот

87

Стојан Илијевски

11:15 часот

88

Умит Касум

11:15 часот

89

Фатон Бејта

11:15 часот

90

Филип Ѓорѓиевски

11:15 часот

91

Фисник Саити

11:15 часот

92

Халим Хида

11:15 часот

93

Ханријет Исени

11:15 часот

94

Хасим Мамути

11:15 часот

95

Христина Јанеска

11:15 часот

96

Христина Миновска

11:15 часот

97

Цветанка Милосковска

11:15 часот

98

Шпенд Садики

11:15 часот

99

Назим Речи

11:15 часот

100

Кристина Тодоровска Костовска

11:15 часот

101

Љупка Козовска

11:15 часот

102

Анче Марковска Николиќ

11:15 часот

103

Сухена Ќерими Балиу

11:15 часот

104

Бранкица Ристовска

11:15 часот

105

Марјанчо Павлов

11:15 часот

106

Фанка Шундовска

11:15 часот

107

Александра Димовска

11:15 часот

108

Елена Павловска

11:15 часот

109

Слаѓана Петровиќ Ѓурѓевска

11:15 часот

110

Ведат Реџепи

11:15 часот

 

Уредно пријавени кандидати за стручно-административни работни места

Уредно пријавени кандидати за Јавен огласброј  1/2015 за работното место 3 и Јавен оглас број 3/2015 за работно место 3 за полагање на општиот дел од испитот

Рб.

Име и презиме

Термин за полагање

1.

Александар Колоски

12:30 часот

2.

Александар Спириќ

12:30 часот

3.

Ана Николова

12:30 часот

4.

Арианит Демири

12:30 часот

5.

Билјана Благојевска

12:30 часот

6.

Биљана Кипријановска

12:30 часот

7.

Бојан Топуковски

12:30 часот

8.

Бошко Чичаковски

12:30 часот

9.

Весела Костовска

12:30 часот

10.

Викторија Арсова

12:30 часот

11.

Влатко Петрески

12:30 часот

12.

Дејан Тасевски

12:30 часот

13.

Душица Крстеска

12:30 часот

14.

Златко Павлевски

12:30 часот

15.

Катерина Палческа

12:30 часот

16.

Оливера Тасковска

12:30 часот

17.

Снежана Аврамовска

12:30 часот

18.

Сузана Трајковска

12:30 часот

19.

Тера Стефановска

12:30 часот

20.

Бафтри Емини

12:30 часот

21.

Зорица Гуиссоуегоу Гуимбоу

12:30 часот

22.

Јордан Ристески

12:30 часот

23.

Марјан Ѓорѓиевски

12:30 часот